In memoriam Peter Breukink


Dieren 13 oktober 1952 - Zutphen 4 juli 2023Op 4 juli 2023 is onze voorzitter Peter Breukink overleden.

Op 19 juni 2023 was Peter nog de voorzitter van 211e bestuursvergadering van de stichting de Dierense Toren en wij kunnen het ons niet voorstellen dat we nu zonder onze voorzitter Peter Breukink verder moeten. Bijna geen van die 211 vergaderingen heeft hij gemist.

Peter’s betrokkenheid met de Dierense Toren begon in 1974 bijna 50 jaar geleden als voorzitter van het Comité K 12. De neogothische Mariakerk in Dieren zou afgebroken worden. Peter geboren in de Hoflaan met blik op de toren was een belangrijke spil in het Comité dat het kerkgebouw voor afbraak wilde redden.

Hij viel toen al op met zijn grote talent om de rake toon te vinden. Geen luidruchtige actievoerder maar iemand met grote communicatieve gaven die mensen voor de goede zaak aan zich wist te binden.

Het lukte uiteindelijk na ruim 10 jaar in 1987 om de toren van de kerk te behouden, te restaureren en - toen heel uitzonderlijk - ook her te bestemmen tot kantoor - en vergaderruimte. Peter’s grote vasthoudendheid en vertrouwen in de goede afloop waren daarbij van groot belang.

In zijn afscheidsinterview in het NRC als directeur van de Oude Groninger kerken zei hij in 2020 daarover “Met die afbraak werd mijn dorpsbeeld aangetast, het beeld uit mijn jeugd dat ik koesterde.” „Toen leerde ik dat als je bereid bent ergens energie in te steken, en de juiste maatschappelijke snaren weet te raken, je wel degelijk wat kunt bereiken.”

Hoe is het mogelijk dat je het volhoudt bijna 50 jaar voorzitter te zijn van een club van vrijwilligers? Dat heeft in grote mate te maken met het karakter en de talenten van Peter.

Op de eerste plaats zijn passie voor levend erfgoed , dat zoals de Dierense toren onze leefomgeving karakter, kleur en identiteit geeft. En dat behoeft veel blijvende zorg en aandacht om te beheren en te behouden.

Daarnaast zijn grote bestuurstalent. Hij gaf iedereen de ruimte en waardering , maar hij kon ook doortastend en vasthoudend zijn om tot de goede besluiten te komen.

Maar vooral door zijn vriendschap. We gaan een grote vriend missen.