ANBI Status Dierense Toren

Culturele ANBI status Dierense Toren : donaties zijn extra aftrekbaar.

De Stichting De Dierense Toren is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Dit betekent voor donateurs van de Dierense Toren, dat voor donaties een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor legaten en erfstellingen geldt dat zij zijn vrijgesteld van successierecht.

Informatie in het kader van de ANBI regeling:
- De naam van de instelling :
Stichting De Dierense Toren

- Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie-
nummer): 008408063
( KvK nr. 41048726, vestigingsnummer 000022474781)

- De contactgegevens :
Hogestraat 12 te 6951 AS Dieren
email : info@dierensetoren.nl

-De doelstelling :
de Stichting De Dierense Toren stelt zich ten doel het bevorderen van het behoud van het karakter van Dieren in het algemeen en van het behoud van de Dierense Toren in het bijzonder.

- De namen en functie van de bestuurders
P.G.J. Breukink, voorzitter
N.B.L. Weijde - van de Klomp, secretaris
T.A.T.M. Krämer, penningmeester
mr. J.J.M. van Gessel, bestuurslid
H.B.N. Leeman, bestuurslid
J.M.M. Mulders, bestuurslid
H. Onderwaater, bestuurslid


- Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting De Dierense Toren is er op gericht de toren te behouden en te onderhouden als beeldbepalend gebouw in Dieren en omgeving. Getracht wordt de toren in een bouwkundige goede conditie te houden. De middelen worden verkregen door donaties en door huuropbrengsten van de verhuurde ruimten in de toren en incidentele subsidies en giften. Vrijwilligers leven eveneens een belangrijke bijdrage aan het onderhoud.

- Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en verrichten hun werkzaamheden pro deo.

- Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018
In 2015 heeft een grondige restauratie van de buitenkant van de toren plaatsgevonden. Veel aandacht blijft het onderhoud echter vergen. Zo is in 2018 de installatie die de toren aanlicht gerenoveerd en de bliksembeveiliging verbeterd.
Elk jaar wordt deelgenomen aan de Open Monumentendag, waarbij de toren ook beklommen kan worden. Elke zaterdagavond om 18:00 worden de klokken geluid en bij bijzondere gelegenheden zoals op Koningsdag worden de vlaggen uitgestoken uit de spits van de toren. In december wordt een verlichte kerstboom bij de toren geplaatst.
Regelmatig vindt overleg plaats met de huurder betreffende lopende onderhoudszaken.

- Financiële verantwoording over 2017 en 2018

2017 2018
Baten 6.795,65 8420,70
Donateurs en giften 4.557,30 5475,80
Totaal 11.352,95 13.896,50

Lasten
   
Bestuurskosten 635 0,00
Interest 609,26 599,75
Verzekeringen en belastingen 1824,07 1358,73
Algemene kosten 820,37 816,46
Onderhoudskosten 3.180,89 3.436,64
Energiekosten incl. aanstraling 2.423,16 2.737,50
Totaal 9.492,75 8.949,08

Exploitatiesaldo

1.860,20

4.947,42

Aflossing leningen

245,57

666,39
Reservering groot onderhoud 1.614,63 4.281,03
Totaal 1.860,20 4.947,42