ANBI Status Dierense Toren

Culturele ANBI status Dierense Toren : donaties zijn extra aftrekbaar.

De Stichting De Dierense Toren is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Dit betekent voor donateurs van de Dierense Toren, dat voor donaties een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor legaten en erfstellingen geldt dat zij zijn vrijgesteld van successierecht.

Informatie in het kader van de ANBI regeling:
- De naam van de instelling :
Stichting De Dierense Toren

- Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie-
nummer): 008408063
( KvK nr. 41048726, vestigingsnummer 000022474781)

- De contactgegevens :
Hogestraat 12 te 6951 AS Dieren
email : info@dierensetoren.nl

-De doelstelling :
de Stichting De Dierense Toren stelt zich ten doel het bevorderen van het behoud van het karakter van Dieren in het algemeen en van het behoud van de Dierense Toren in het bijzonder.

- De namen en functie van de bestuurders
N.B.L. Weijde - van de Klomp, secretaris
T.A.T.M. Krämer, penningmeester
mr. J.J.M. van Gessel, bestuurslid
H.B.N. Leeman, bestuurslid
J.M.M. Mulders, bestuurslid
B. Onderwaater, bestuurslid


- Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting De Dierense Toren is er op gericht de toren te behouden en te onderhouden als beeldbepalend gebouw in Dieren en omgeving. Getracht wordt de toren in een bouwkundige goede conditie te houden. De middelen worden verkregen door donaties en door huuropbrengsten van de verhuurde ruimten in de toren en incidentele subsidies en giften. Vrijwilligers leven eveneens een belangrijke bijdrage aan het onderhoud.

- Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en verrichten hun werkzaamheden pro deo.

- Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020
Nadat in 2015 een grondige restauratie van de buitenkant van de toren plaatsgevonden ligt de aandacht op het dagelijks onderhoud van de toren.
Door de corona pandemie vanaf 13 maart 2020 konden weinig activiteiten plaatsvinden in de toren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de huurder de huurovereenkomst begin 2022 heeft moeten beëindigen van de gebruiksruimten in de toren. Er wordt gezocht naar een nieuwe huurder.
Gebruikelijk is om elk jaar deel te nemen aan de Open Monumentendag waarbij de toren ook beklommen kan worden: dat viel door corona maatregelen uit in 2020 en 2021. In 2022 gaat dit weer plaatsvinden.
Elke zaterdagavond om 18:00 worden de klokken geluid en bij bijzondere gelegenheden zoals op Koningsdag worden de vlaggen uitgestoken uit de spits van de toren. In december werd weer een verlichte kerstboom bij de toren geplaatst. De boom was wederom geschonken door de Stichting Twickel.
De toren wordt als beeldbepalend gebouw in het dorp en baken in het landschap ’s avonds aangelicht.


- Financiële verantwoording over in hele Euro's

2021 2022
Baten/Huren 2800 1180
Donateurs en giften 4513 4916
Totaal 7313 6096

Lasten
   
Bestuurskosten 0 0
Interest 539 519
Verzekeringen en belastingen 1508 2455
Algemene kosten 640 1018
Onderhoudskosten 955 2215
Energiekosten incl. aanstraling 2073 1580
Totaal 5718 7837

Exploitatiesaldo

1594

-1741

Aflossing leningen

666

666
Reservering groot onderhoud 928 -2407
Totaal 1224 -1741